antien frets

muzikant · counselor

antien2.jpg 016_bewerkt-1.jpg

Wie ik ben

Antien Frets (1959)

Ik ben opgegroeid in een platbodem-zeilend, complex, therapeuten-gezin. Mijn beide oudere zussen zijn psycholoog geworden.

Na het conservatorium heb ik de opleiding tot muziektherapeut gedaan, diverse (ook langdurende) therapieën gehad en daarnaast bijscholingen, intervisie en cursussen zowel op gebied van therapie als muziek/koordirectie.

Muziek

Muziek heeft vanaf het begin een belangrijke plaats ingenomen: piano, gitaar, meerstemmig zingen, musicals, bandjes, muziektheater, nooit was het er niet. Een pijler.

Op het conservatorium heb ik eerst 4 jaar hoofdvak piano gedaan. Daar liep ik uiteindelijk in vast. Ik ben overgestapt naar Schoolmuziek en kreeg de vreugde voor muziek terug. Daarna heb ik muziektherapie gedaan waar ik mijn bodem heb gelegd voor 'vrij spelen'.

Mijn muzikale focus is 'lied', zingen met vrije en eigen stem, begeleiden, meerstemmigheid en koor-dirigeren. Het lijf staat voor mij centraal in muziekmaken. Mijn instrumenten zijn piano en akoestische gitaar. Ik hou van muzikaliteit in eenvoud.

Ik ben dirigent van het koor Nova Zembla. Dit koor bestaat uit mensen die allemaal met kanker te maken hebben (gehad). www.koornovazembla.nl

Daarnaast ben ik dirigent van zanggroep Bliede! in Assen. We zingen wereldmuziek, meerstemmig. Je hoeft geen noten te kunnen lezen om in dit koor te zingen. Het is gezellig, de sfeer uitstekend en we werken hard. 

Ik heb een project 'Het rustige zangkoor', voor mensen die (over)gevoelig zijn voor geluid. 

Ik ben muzikaal leider van ' Dames 3' , een vocaal trio.

Counseling.

Wat betreft counseling heb ik - naast mijn eigen opvoeding, studie en scholing - het meest geleerd van de werkervaring. Clienten zijn mijn meest kritische leermeesters en houden me scherp. Daarnaast verzorg en regel ik mijn eigen bijscholing.

Mijn werkvervaring is begonnen op Licht en Kracht (Assen) in de psychiatrie. Vanaf 1999 heb ik een eigen praktijk in het begeleiden van werknemers. (Slauerhoff & Frets Consult). Gaandeweg zijn daar ook particulieren bijgekomen. In december 2016 heb ik mijn begeleiding met werknemers afgerond. Ik begeleid nu enkel nog particulieren. 

Ik heb een niet-medicaliserende visie. Dat wil zeggen: ik label niet snel problemen of klachten aan een ziektebeeld. Ik hanteer geen psychologische diagnoses. 

Ik heb affiniteit met de volgende stromingen: client-centered, existentiele therapie, integratieve therapie, bio-energetica, schematherapie, yoga/zen, NLP, transactionele analyse.

Tot slot:

Langs welke weg is míjn leven verlopen? Pijlers waren: buiten zijn, wind, honden, muziek, lichaam, taal, improvisatietheater/lichaamsexpressie en boven al: het vinden van mijn eigen(wijze) weg en een heilig geloof in de kracht van de waarheid over jezelf kennen (zelfreflectie).

En verder

Ik zie klachten niet als problemen die opgelost moeten worden maar als signalen die erop duiden dat er (blojkbaar) iets moet veranderen. Angsten, ongemak, je niet gelukkig voelen, het niet weten en (periodes van) vastzitten horen bij het leven.

Zelfverloochening is ziekmakend. Je eigen waarheid kennen en mee leven, heelt.

Links

www.koornovazembla.nl
www.guusslauerhoff.nl